Bột Màng Vỏ Trứng

Bột Màng vỏ trứng sử dụng công nghệ thủy phân bằng enzym, an toàn với sức khỏe, cải thiện khả năng hấp thu vào cơ thể, tăng hiệu quả sử dụng.

0902771269
Liên hệ